Ελληνική Ένωση Κριτών

Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ενταχθούν όλοι οι Έλληνες κριτές που ανήκουν στις 2 Ελληνικές Ομοσπονδίες