Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο) είναι δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη Συλλόγους, Σωματεία, Οργανισμούς, Ενώσεις, κινήσεις ή άλλα παρεμφερούς ονομασίας σωματεία,οπουδήποτε κι’ αν εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ανάλογους σκοπούς με αυτούς της Ομοσπονδίας.

Εχει έδρα την ΑΤΤΙΚΗ και ιδρύθηκε με το υπ’αριθμόν 3542/20-5-1997 καταστατικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό να συνενώσει όλους τους Ελληνικούς Συλλόγους που ασχολούνται με τα πουλιά συντροφιάς. Στις 21-5-2012 εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της , με την υπ’αριθμόν 4494/2012 τροποποίηση.