2024 – Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΖΙΒΖΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ