Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

Λογότυπο ΠΟΟ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας ιδρύθηκε με την υπ.αριθμ 5904/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-7-1996 και έχει έδρα την Αθήνα.

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι σύλλογοι :

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ HARZER και

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ.

Τα αρχικά γράμματα της Ομοσπονδίας στην ελληνική γραφή είναι Π.Ο.Ο και στη ξένη γραφή F.P.O