2024 – Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΟ

Λογότυπο ΠΟΟ
Έπειτα απο τη διενέργεια εκλογών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ της Π.Ο.Ο έχει ως εξής:
 • Πρόεδρος – Μπούρας Παύλος (ΕΛΙΤ)
 • Αντιπρόεδρος Α’ – Μπέρδος Παναγιώτης (ΦΑΠ)
 • Αντιπρόεδρος Β’ – Μαρτίκας Γεώργιος (ΣΦΩΠ)
 • Γενικός Γραμματέας – Φαλιέρης Ιωάννης (ΛΟΠΑΧ)
 • Ειδικός Γραμματέας – Παπαδάκης Κωνσταντίνος (ΣΦΩΠ)
 • Οργανωτικός Γραμματέας – Κατάκαλος Κωνσταντίνος (ΛΟΠΑΧ)
 • Ταμίας – Γάγας Σταύρος (ΕΣΕΜ)
 • Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων – Γιαννόπουλος Νικόλαος (ΣΦΩΠ)
 • Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΟΕΜ)
 • Υπεύθυνος Εκδόσεων – Νικολογάννης Σωτήριος – (ΕΣΕΜ)
 • Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού – Γρηγοριάδης Παναγιώτης (ΕΣΕΜ)